KNUDSØSKOLEN

Billedet på sidehoved

BEDRE LÆRING GENNEM TRYGHED OG NÆRVÆR

 • Jesper Thygesen den 24-06-2015
  Kort nyt fra bestyrelsesmøde i juni 2015
   
  Ansættelsesproces er igang til barselsvikar for Winnie. Ansættelsesstart til august.
   
  Den seneste måned har budt på en masse arrangementer på skolen/SFO/Hulen
  * Super dejlig dag for forældre og børn på skoleovertagelsesdagen. Imens skolens ansatte havde en god dag på Knudhule, hvor emnet var blive klogere på de nye forenklede fælles mål.
  * SFO tur til Himmelbjerget tirsdag den 9.6.
  * 5. og 6. klasse har taget svømmemærker
  * Hajerne og 0-klasse har været i Kattegat centret og hajerne overnattede derefter med forældre i Hulen
  * 2. klasse har været på lejrtur til Klostermølle
  * 6. klasse er i skrivende stund på Bornholm
  * 6. klasse er på vej til Mølleskolen, hvor der har været klassedannelse. Der bliver 5 7. klasser på Mølleskolen næste år
  * Kommende 0-klasse og deres forældre har været på besøg. 22 elever (17 piger og 5 drenge)
  * Taletkonkurrencen blev afholdt fredag den 12.6
   
  Kommende aktiviteter
  * Sankt Hans heksen til Skimmelhøj er ved at blive lavet af Hulen
  * Torsdag den 18.6 er der farvelfest i Hulen for kommende skolebørn
  * Fredag den 19.6 er der farvelfest for 2.klasse i SFO som rykker i klubben
  * Sidste omgang “vinterbadning” er tirsdag den 23. juni i SFO’en
  * Sommerfest på skolen er onsdag den 24. 6
   
  Der arbejdes på et nyt set-up til lektiecafeen til kommende skoleår. Mere information vil blive sendt ud efter sommerferien.
   
  En stærk forældregruppe fra Hulen er igang med at få fyldt hulen op, det har allerede nu haft effekt. Der er lagt en detaljeret plan for det kommende halve år for at fylde Hulen, hvor både forældre, ansatte, ledelsen og øvrige er involverede.
   
  Der er udarbejdet et dokument med praktisk information til nye forældre på Knudsøskolen. Det vil blive lagt på skoleporten og kommende 0.klasses forældre vil modtage det på email.
   
 • ikon
  Anne-Marie Bjørn Kristensen den 22-06-2015
  Til SFO - Hule og Klubforældre.

  Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, hvor skolen lukker ned.

  Vi har i de kommende uger fællespasning i SFO, i ugerne 27 - 28 - 31.

  Der vil være morgenmad i SFO fra kl 6,50 til 7,45.

  Fælles afslutning i SFo.én.

  Information om aktiviteter for kommende uger. se bilag.

  hilsen Anne-Marie