KNUDSØSKOLEN

Billedet på sidehoved

Følg os på 

Facebook

 

Billedet på sidehoved

BEDRE LÆRING GENNEM TRYGHED OG NÆRVÆR

 • Jesper Thygesen den 01-09-2016

  Kort nyt fra skolebestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2016

  Bestyrelsen har valgt Marianne Bjerre som formand i bestyrelsen og Heidi Sommerlund Jensen som næstformand

  Bestyrelsen har en klasserepræsentant i hver klasse:

  0. klasse – Mette (Benjamin)

  1. klasse – Marianne (Nynne)

  2. klasse – Sanne (Oskar)

  3. klasse – Rasmus (Willads)

  4. klasse – Heidi (Anton)

  5. klasse – Line (Asmus)

  6. klasse – Lisa (Oscar)

  Skoleledelsen og bestyrelsen sender et høringsvar til Skanderborg kommune, som reaktion på et handlekatalog for budget 2017. Endelig effekt af budget er pt. ukendt. Du kan læse høringssvaret "her"

  Bestyrelsen har evalueret på den forpligtigelse der pålægges 6. klasse og deres forældre at sørge for mad til boden. Bestyrelsen vil prøve at tænke på alternative muligheder for at sikre indtjening til den traditionelle bornholmertur.

  Skolen skolekøkken er i sommerferien blevet flot renoveret.

  Der er godt fyldt op i Musikværkstedet. Desværre et er opstået en udfordring da enkelte elevers undervisning ligger i undervisningstiden. Musikværkstedet arbejder på en løsning af dette inden 1. oktober med effekt fra efter efterårsferien.

  Skanderborg kommune er ved at evaluere 2 minus 1 vejene. De kigger på Tulstrupvej mod Alling og der vil blive indkaldt til et borgermøde.

  Der er udarbejdet et årshjul for arbejdet i skolebestyrelsen og det vil være tilgængeligt på forældreintra under skolebestyrelses dokumenterne.

  Der vil også blive lagt en samlet kalender på forældreintra som skal give forældrene et overblik over årets aktiviteter. (faste begivenheder, skolefester med videre)

  Nyt fra skolen/børnehaven

  Alle klasserne er kommet godt igang efter sommerferien Elevrådet er klar til at holde første møde I fredags var hele skolen ved Knudsø til “Den store badedag” en dejlig dag for både børn og voksne.

  Til Ry “Open by night” kunne man opleve musikunderholdning fra de større klasser på Knudsøskolen.

  SFO/Klub er godt igang og nyder det mere tværfaglige samarbejde hvor klasseafgrænsningen til klubben vs. SFO ikke længere er så skarpt opdelt.

  Der vil snarest komme en plan for aktiviteter/værksteder i SFO’en for perioden frem til efteråret.

  Årets første forældremøde i børnehaven er afholdt.

  Der vil i efteråret ske en ombygning af børnehaven.

  Der er pt. lukket for tilgang i børnehaven.