KNUDSØSKOLEN

Billedet på sidehoved

Følg os på 

Facebook

 

Billedet på sidehoved

BEDRE LÆRING GENNEM TRYGHED OG NÆRVÆR

 • Jesper Thygesen den 29-09-2016
  Kort Nyt fra skolebestyrelsesmøde den 27. september 2016
  skrev Heidi Sommerlund Jensen

  Elevråd
  Det nye elevråd med 2 repræsentanter fra hver klasse i 4.-6. klasse har afholdt 2 møder. De har drøftet mobning som børnene selv udenfor elevrådet har haft focus på.

  Elevrådet ønskede at få endnu et bordfodbold til udendørsbrug - dette er imødekommet og allerede I brug.

  Budget 2017-20
  Skanderborg kommune har sendt information ud om budget 2017-20. Besparelser vil ske på centrale puljer og derfor forventes skolen ikke at mærke meget til den besparelse som vil 2017.

  Retningslinjer for Ipads og PC'er stillet til rådighed af skolen.
  1. - 3. får udleveret Ipads som børnene må tage med hjem. I 4. - 6. klasse anvendes PC klassesæt eller Ipad klassesæt efter behov på skolen.

  Information om lektier - tilgængeligt for eleverne
  4. klasse tester I øjeblikket at børnene selv har tilgang til eletronisk at finde lektier via "min uddannelse". Dette evalueres efterfølgende med henblik på at anvende det I hele ældste team.

  Info om forældreintra
  Kalenderen på forældreintra er ændret således, at det er muligt at få et overblik over aktiviteter uden at søge på enkelte datoer.

  Det er ikke muligt at uploade dokumenter pt til forældreintra. - der arbejdes på en løsning.

  Lego Education
  Peter, Kamilla og Jesper har været på kursus hos Lego Education. Peter vil inddrage det i matematik undervisningen i yngste team og Kamilla I Natur og Teknik I ældste team.

  Skolen
  0- klasse har afholdt høstfest. Hulen afholder bedsteforældredag fredag den 30. September. SFO/Klub arbejder med synlige værksteder og har hængt en tavle op ved indgangen til SFO'en hvor både børn og forældre kan se planen.

  Ugen op til efterårsferien er der traditionen tro Krop og kost uger.

  Princip for bevægelse
  Skolen og bestyrelsen vil I samarbejde udarbejde principper for bevægelse

  Princip for mobning
  Dette princip findes allerede - læs mere på dette link

  Boden
  På forrige møde drøftede vi alternative måder at 6. klasse sparer op til deres Bornholmer-tur. Dette har skabt debat på flere forældremøder og feedback til bestyrelsen er ønske om at bevare eksisterende løsning, hvor der medbringes egenproduceret mad til salg i boden om fredagen. I nuværende 6. klasse har de valgt at dele opgaven så man "kun" skal bage 75 pølsehorm (eller tilsvarende) men til gengæld skal man gøre det 3 gange. Klasserne arrangerer selv en plan for disse leverancer.

  Busser og fødselsdage
  Det er ikke muligt at ændre på bus størrelsen, hvis der inviteres til fødselsdag og børnene skal med bussen hjem. Jørns busser kan oplyse hvor meget ekstra plads der er på de enkelte afgange, men ikke garantere plads til en hel klasse.